SUSO VILA ::: Foro profesional de Instrumentos musicais #RESONANCIAS

4 e 5 de agosto no Claustro gótico da Catedral de Tui


Programa completoSUSO VILA ::: Tui


presenta A música descoñecida do capitel románico da Catedral de Tui

A única representación musical do románico da Catedral de Tui atópase no capitel do cruceiro sur que da acceso ao claustro. Varios músicos situánse ao carón dun xinete. A escena rompe o marco do mesmo capitel ao ampliarse á súa base, onde atopamos a imaxe dunha besta coas súas farpas esmagadas pola propia columna. A música vence ao mal e pon orde saíndo vencedor o misterioso xinete. O historiador Suso Vila presenta a súa investigación inédita sobre un dos capiteis máis sorprendentes e á vez más descoñecidos da sede tudense.


https://independent.academia.edu/SusoVila

FORO PROFESIONAL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

Claustro gótico da Catedral de Tui
4 e 5 de agosto de 2021
#RESONANCIAS


co patrocinio da Xunta de Galicia, a través da

 Fundación Pública Artesanía de Galicia


e a colaboración das empresas Adegas GalegasCabreiroáGadis e Guitarras Ramírez; as asociacións Gremio de Luthieres y Arqueros de España (GLAE) e Instrumenta; así como da Concellaría de Cultura e Ensino do Concello de Tui, o Museo de Pontevedra, o Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia, a Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia e a Subdirección Xeral de Xestión e Coordinación dos Bens Culturais do Ministerio de Cultura e Deporte.