Foro profesional de Instrumentos musicais 2021

RESONANCIAS 21

4 e 5 de agosto de 2021. Catedral de Tui

FORO PROFESIONAL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 

Música no claustro convoca na Catedral de Tui o foro profesional de instrumentos musicais #RESONANCIAS. Dende unha perspectiva interdisciplinar e patrimonial, levamos a atención á investigación e documentación, así como á innovación das técnicas de construción, restauración e conservación preventiva dos instrumentos musicais. Este encontro achega a profesionalización e divulgación dos oficios artesanais nun diálogo co tecido artístico. Un programa comisariado por Samuel Diz.


Co apoio da Xunta de Galicia, a través da

 Fundación Pública Artesanía de Galicia
e a colaboración das empresas Adegas GalegasCabreiroáGadis e Guitarras Ramírez; as asociacións Gremio de Luthiers y Arqueros de España (GLAE) e Instrumenta; así como da Concellaría de Cultura e Ensino do Concello de Tui, o Museo de Pontevedra, o Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia, a Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia e a Subdirección Xeral de Xestión e Coordinación dos Bens Culturais do Ministerio de Cultura e Deporte.Para quen?


Destinado a perfís vencellados aos oficios artesanais e construción de instrumentos musicais. Artistas, intérpretes musicais e profesionais da xestión cultural e da conservación en coleccións e institucións museísticas. Industria musical e outras empresas transversais. 


Estudantes e profesorado de ámbito académico en áreas de musicoloxía, etnomusicoloxía, historia da arte, ou xestión do patrimonio cultural, así como disciplinas técnicas de enxeñaría.


Cando e onde?


No claustro gótico da Catedral de Tui, o mércores 4 e o xoves 5 de agosto de 2021.


Como inscribirse?


Inscrición a través da Fundación Pública Artesanía de Galicia  (inscrición pechada). Número máximo de inscricións: 30 persoas


Prezo xeral: 50€. Prezo reducido para obradoiros artesáns inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia: 20€


Cales son os obxectivos do foro?


Intercambiar coñecementos profesionais e crear sinerxias nun tecido artesán disperso promovendo un lugar de encontro profesional en Galicia.


Tratar patrimonialmente os instrumentos musicais e os oficios coma elementos de identidade cultural e oportunidade de mercado, acorde aos obxectivos da Axenda 2030.


Profundizar e impulsar a investigación e innovación científica na construción, restauración e conservación preventiva dos instrumentos musicais.MÉRCORES, 4 de AGOSTO


9.30h ::: Entrega de acreditacións.


10.00h ::: Benvida e dinámica de presentacións profesionais.


BLOQUE 1 :::

INNOVACIÓN DESDE A TRADICIÓN

Coñecemos as innovacións técnicas de cinco obradoiros e reflexionamos sobre o emprego de madeiras galegas na construción de instrumentos musicais, en diálogo coa visión intersectorial do enxeñeiro Francisco Pedras Saavedra, técnico titular do Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia.


10.45h ::: Xaneco ::: Percusións de man con novos sistemas de tensión. Vídeo en Youtube


11.15h ::: Pablo Sánchez Otero ::: A plantilla de Torres como base de construción da guitarra. Vídeo en Youtube


11.45h ::: Héctor Salgado ::: Fuxir do esquecemento. Aproximación ao pandeiro cadrado das Frieiras. Vídeo en Youtube


12.15h a 12.45h ::: Pausa :::


12.45h ::: Xosé Manuel Gil, Antón Corral e Ramón Corral ::: Novos punteiros graves para novas inquedanzas musicais. Vídeo en Youtube


13.15h ::: Mesa redonda ::: O EMPREGO DE MADEIRAS GALEGAS Vídeo en Youtube


BLOQUE 2 :::

ICONOGRAFÍA MUSICAL E TECIDO ARTÍSTICO

Non hai intérprete sen instrumento, nin instrumento sen intérprete. Dende o románico do Pórtico da Gloria ata o barroco da Catedral de Tui, a arte sacra ocupouse de perpetuar esta relación simbiótica que revivimos nunha conversa con Begoña Riobó e Anxo Pintos, artistas protagonistas do concerto desta noite no festival.

16.30h ::: Isabel Rei Samartim ::: Representacións iconográficas dos instrumentos de corda pulsada no patrimonio monumental galego. Vídeo en Youtube


17.00h ::: Xermán Arias ::: Unha interpretación das violas ovais do Pórtico da Gloria. Vídeo en Youtube


17.30h ::: Suso Vila ::: A música descoñecida do capitel románico da Catedral de Tui. Vídeo en Youtube


18h ::: Conversa con Anxo Pintos e Begoña Riobó ::: ARTESÁNS E INTÉRPRETES, UNHA RELACIÓN SIMBIÓTICA. Vídeo en Youtube


18.45h ::: Sara Quintana ::: Percorrido polos retablos barrocos da Catedral de Tui. Vídeo en Youtube

XOVES, 5 de AGOSTO


© Beatriz Fontán

BLOQUE 3 :::

OS INSTRUMENTOS MUSICAIS NOS MUSEOS

Os museos custodian nos seus depósitos importantes coleccións de instrumentos musicais. Profundizamos nos retos de restauración, conservación preventiva e divulgación destes bens patrimoniais ao carón de profesionais especializados xunto á visión de Natalia Fraguas, conservadora do Museo de Pontevedra, e Elena Vázquez, vicepresidenta da Asociación Instrumenta e conselleira técnica da Subdirección Xeral de Xestión e Coordinación dos Bens Culturais do Ministerio de Cultura e Deporte.


10.00h ::: Régis Floury ::: A conservación dos valores tecnolóxicos e funcionais dos instrumentos musicais nos museos. Vídeo en Youtube


10.45h ::: Elena Vázquez ::: Contextos lexislativos dos instrumentos musicais.


11.15h ::: Jose Catoira ::: A recuperación dos violíns de Andrés Gaos. Vídeo en Youtube


11.45h ::: Natalia Fraguas ::: A colección permanente de instrumentos musicais do Museo de Pontevedra. Vídeo en Youtube


12.15h a 12.45h ::: Pausa :::


12.45h ::: Samuel Diz ::: A guitarra de Lorca, un instrumento vivo. Vídeo en Youtube


13.15h ::: Mesa redonda ::: O TRATAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS NAS COLECCIÓNS MUSEÍSTICAS.BLOQUE 4 :::

PROFESIONALIZACIÓN E DIVULGACIÓN DOS OFICIOS ARTESANAIS

Construír un instrumento é manter viva a herdanza dunha cultura. A transformación do saber en oficio é unha oportunidade laboral e ao mesmo tempo a proxección dunha identidade, misións principais da Fundación Pública Artesanía de Galicia. Pechamos este foro profesional coa participación de Gaitas Seivane e Guitarras Ramírez, dous obradoiros familiares de longa duración que salvagardan un valioso patrimonio inmaterial.


16.30h ::: Belén Bermejo e Andrés Díaz ::: Catalogación e divulgación dos órganos de Galicia. Vídeo en Youtube


17.15h ::: Fran Rodríguez ::: Aportacións artesanais na construción dunha guitarra eléctrica. Vídeo en Youtube


17.45h ::: Álvaro Seivane e Xosé Manuel Sánchez Rei ::: Xosé Manuel Seivane no centenario do seu nacemento: A gaita con maiúscula. Vídeo en Youtube


18.15h ::: Elena Fabeiro ::: Facemos marca. Artesanía de Galicia.


18.45h ::: Mesa redonda ::: OS SABERES E OFICIOS. RETOS E OPORTUNIDADES DE MERCADO NO HORIZONTE DA AXENDA 2030. Vídeo en Youtube


19.30h ::: Despedida