Xoves 5.AGO.21 ::: Residencia artística de DAVIDE BUCCI, órgano
Xoves, 5 de agosto (21.30 h)
Órgano da Catedral de Tui

Aforamento reducido 120 localidades gratuítas.
* Inscrición previa o sábado 31 de xullo, de 10h a 12h, no teléfono 644 035 055 (90 localidades con prioridade de acceso) LOCALIDADES CON RESERVA PREVIA AGOTADAS
* Por orde de chegada ao concerto (30 localidades)DAVIDE BUCCI
Órgano

O órgano da Catedral de Tui é un instrumento de grande recoñecemento por intérpretes internacionais. O novo instrumento, construído por Gerhard Grenzing, foi instalado en 1995 dentro do monumental moble histórico do século XVIII. Despois de 25 anos nos que se realizaron puntuais tarefas de mantemento e afinacións, o Cabido da S.I. Catedral de Tui acaba de acometer unha limpeza profunda do órgano. Este proceso, realizado polo propio obradoiro de Grenzing, favorece a conservación preventiva dun dos principais instrumentos do patrimonio cultural galego.

Para celebralo, Música no claustro convida ao músico italiano Davide Bucci a unha residencia artística de nove días na Catedral de Tui que finaliza con este concerto. Organista polo Pontificio Istituto di Musica Sacra do Vaticano, a formación de Davide Bucci (Tarento, 1992) está vencellada ao mestre Federico del Sordo, así como as súas especializacións en música romántica con Roberto Marini e en improvisación organística con Theo Flury. Actualmente, Davide Bucci é organista substituto na Basilica di Santa Maria Maggiore de Roma.

Davide Bucci chega a Tui con partituras de Antonio de Cabezón (1510-1566), Domenico Zipoli (1688-1726) ou Johann Sebastian Bach (1685-1750) na súa equipaxe, xunto á Sonata núm.3 para órgano de Felix Mendelssohn (1809-1847). O repertorio final do recital é o resultado do seu encontro co órgano durante esta residencia artística, nunha exploración de rexistros e sonoridades. En paralelo, Davide Bucci indaga no legado musical e documental da Catedral. Partituras históricas sobre as que crea unha improvisación ex professo coa que remata a exploración das resonancias pétreas do templo.


Repertorio do concerto seleccionado durante a residencia artística

Domenico Zipoli
(1686-1727)
Sonate d’intavolatura per Organo e Cimbalo, Op. 1
Quattro versetti in re minor
Al Post Comunio

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Vater unser im Himmelreich
BWV 636

Der Tag, der ist so freudenreich
BWV 605

Präludium und Fuge h-moll
BWV 544

Jakob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809-1847)
Orgel-Sonate op. 65/3
Con moto e maestoso
Fuga
Andante tranquillo

Davide Bucci
(1992)
Improvisación en “Stylus phantasticus”

Suite Gregoriana sobre os temas da Missa IX (Cum Jubilo)

Improvisación sobre temas gregorianos extraídos do San Telmo proprium missae
(Cantoral núm. 6 do Arquivo catedralicio)

Improvisación sobre temas gregorianos extraídos do proprium missae do Apóstol Santiago
(Cantoral núm. 6 do Arquivo catedralicio)
Vídeo e fotografías © Gus Abreu